Hellegatslaten

De Hellegatsplaten danken hun naam aan de tijd voor de bouw van de Philipsdam. De sterke stroom maakte diepe geulen en deze waren zeer verraderlijk voor passerende schippers. Nu zijn de Hellegatsplaten een paradijs voor vogels, vrijgrazende heckrunderen en wilde paarden. Vanwege de grote variatie van bijzondere planten en dieren is het een beschermd natuurgebied.