Sint Laurense Weihoek

Printen

De Sint Laurense Weihoek¬†vormt het centrale deel van het ‘platte van Walcheren’, onder de rook van Middelburg. Het is van oudsher een laaggelegen gebied. Door moernering – het weghalen van het veen onder de klei, om er zout uit te winnen – kwam het in de loop van de tijd nog lager te liggen. Het is daardoor altijd te nat geweest voor intensieve landbouw. De vochtige weilanden met ondiepe plassen en greppels zijn echter bij uitstek geschikt voor weidevogels.

Het is een pleisterplaats voor doortrekkende vogels zoals wulpen, regenwulpen, grutto’s, bosruiters, kemphanen, zilver- en goudplevieren, kleine zilverreigers, lepelaars en af en toe een zomertaling. Er worden geregeld ook bijzondere soorten gezien, zoals de morinelplevier, steltkluut, grauwe franjepoot en witvleugelstern. In de wintermaanden tref je er smienten, kolganzen en in de buurt vaak een groep kleine zwanen. Naast grazende vogels zijn er in de winter ook zwarte ruiters, groenpootruiters en oeverlopers te zien. In het voorjaar broeden hier kluten en kleine plevieren. In de graslanden broeden veldleeuwerik en graspieper, grutto en kievit. ‘s Nachts worden hier regelmatig roepende kwartels gehoord!

De weilanden zelf zijn het domein van de vogels, daar mag je niet in. Maar de kleine rustige polderwegen rondom bieden volop kans er wandelend of fietsend van te genieten. Vogels laten zich hier van dichtbij zien, omdat ze gewend zijn aan de wandelaars en fietsers die dagelijks langs komen.

Adres:
Zandvoortseweg


Contact:
Email: info@hetzeeuwselandschap.nl
Telefoonnummer:
Website: http://www.hetzeeuwselandschap.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a