Museum Hulst

Printen

Een kennismaking met kenmerkende facetten van de stad en het Land van Hulst en haar geschiedenis. In het museum vind je:

Archeologie en gebruiks-aardewerk
De bodemvondsten dateren uit de periode van de dertiende tot de achttiende eeuw en zijn afkomstig uit de Hulster binnenstad en van de Westerschelde-oevers. Zo tref je in de verzameling een pelgrims-insigne, glissen (schaatsen) en huisraad aan. Eén vitrine is gevuld met vondsten uit de prehistorie, met name uit de oudste nederzetting van Zeeland: Nieuw-Namen.

Klederdrachten
De nadruk bij de klederdrachten ligt op de dracht van het Land van Hulst, het Land van Axel en het Land van Cadzand.

Reynaert de Vos
“Het was in eenen tsinxen daghe”. Met deze zin begint het middeleeuwse dierenepos. Het verhaal behandelt de listige vos Reynaert, die met zijn sluwe streken de waarden en normen uit die tijd een hak zet. Sedert 1928 wordt gesproken over de relatie van Hulst met het Reynaertverhaal. Hulst verdient het predikaat “Reynaertstad” onder andere vanwege de vermelding van Hulsterloo (Nieuw-Namen) en Absdale, beide kernen in de huidige gemeente Hulst, in het Reynaertverhaal..

Vestingwerken
Hier zie je de ontwikkeling en de geschiedenis van de vesting Hulst. Centraal staan de maquettes van de stad Hulst anno 1980 en de maquette van de Bollewerckpoort. Deze poort werd aan het begin van de 16de eeuw gebouwd op de plek waar de haven van Hulst de stad bereikte. Door de waterpoort konden schepen de haven in- en uitvaren, terwijl twee bruggen de landwegen verbonden met de stad. Voor die tijd een technisch hoogstandje!

Nijverheid en folklore
Voorwerpen die betrekking hebben op “leven en werken in het Land van Hulst”. Te zien zijn onder meer werktuigen, die in gebruik zijn geweest bij landbouwers, zoals ploegen. Ook werktuigen van ambachtslieden als de gareelmaker, de timmerman, de borstelmaker, de imker, de bakker zijn te bewonderen.

Museumtuin
Achter het museum vind je een kleine tuin, waarin je je op een mooie zomerdag terug in de tijd waant. In deze pittoreske tuin tref je een zogenaamde travalje (een hoefstal) aan.

Klompenmakerij en vlasserij
In de tuin is een dependance gebouwd waarin een volledig ingerichte klompenmakerij en vlasserij zijn ondergebracht.

Adres:
Steenstraat 28


Contact:
Email: info@museumhulst.nl
Telefoonnummer: 0114-320692
Website: http://www.museumhulst.nl
Openingstijden:
Het museum is tot nader order gesloten. Als het museum weer open gaat wordt de volgende expositie geopend:”De Laatste Boerenbruiloft”
Prijs:
n/a