Jachthaven Breskens B.V.

Printen

De Jachthaven is ontstaan aan het eind van de veertiger jaren. Na de 2e wereldoorlog had de P.S.D. ten behoeve van hun veerdienst in Breskens een aanlegsteiger in de vorm van een grote ponton, welke met een brug verbonden was met de wal, ongeveer waar nu de bunkerboten liggen. Hierachter vonden de lokale plezierjachten een plaats. Het waren er slechts een stuk of vijf van onder andere Jaap Maas, jachtbouwer, Verschoor de Havenmeester, Notaris v.d. Hoek en een paar sportvisboten.

Na verloop van een aantal jaren is een nieuwe ligplaats verkregen aan het begin van de steiger van de beroepsvissers. Intussen was het aantal plezierjachten toegenomen tot een stuk of zes, zeven. In 1954 kregen we de beschikking over de hele westkant van deze steiger. Met behulp van giften van de lokale horeca, aangevuld met 1500 gulden van de Bruxelles Royal Yachting Club kochten we aangespoelde sparren, reddingsvlotten etc. en met de hulp van alle lokale zeilers werd onze eerste haven een feit.

Met grote feestelijkheden en een belangrijk aantal bezoekende jachten, merendeels Belgen, werd onze haven geopend, er was plaats voor ca. 100 boten.

Na verloop van tijd hebben we kans gezien een partij pontonniersboten aan te kopen. Twee aan elkaar verbonden leverde een solide ponton en na het opruimen van het zwembad en uitbaggeren van de ruimte achter de Oosthavendam kregen we een nieuwe behuizing, waar nu de sportvissers liggen. Geleidelijk werden de pontons verbeterd. Na aankoop van een partij gebruikte persleiding, welke als drijvers dienst deden, hebben we uiteindelijk nieuwe pijp gekocht welk systeem tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt.

De laatste ontwikkeling is de uitbreiding in 1994 richting Port Scaldis waardoor de capaciteit is vergroot tot 580 ligplaatsen en ongeveer 80 sportvisboten. Vrijwel sedert het begin van de uitbreiding is de haven vol bezet, zodanig dat we sedert enige tijd werken aan een nieuwe uitbreiding.

Adres:
Oosthavendam 1


Contact:
Email: info@jachthavenbreskens.nl
Telefoonnummer: 0117-381902
Website: http://www.jachthavenbreskens.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a

Prijs toelichting:
Check de website www.jachthavenbreskens.nl voor actuele prijzen.