Inlagen

Printen

Inlagen zijn kleine natuurgebiedjes tussen twee dijken in. Ze liggen verspreid in Zeeland, langs de Oost- en Westerschelde. Op Noord-Beveland worden inlagen ook wel kupen genoemd. Op plaatsen waar men een doorbraak vreesde, legde men vroeger landinwaarts een ‘reservedijk’ aan, de inlaagdijk. Die werd meestal gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk, dat daardoor lager kwam te liggen: de inlaag.

Nu zijn het gevarieerde natuurgebiedjes, van moerassig grasland of rietveld tot open water, dankzij het zoute kwelwater en het zoete regenwater.

Vanaf de omringende dijken zijn de inlagen goed te overzien. Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel, en daar begint ook het wandelpad naar een  kijkhut. Op de inlaagdijk van ’s Gravenhoek staat een simpel uitgevoerd uitkijkpunt.

Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar erg rijk aan vogels, vooral eenden, meeuwen en steltlopers.

In de inlaag ‘s Gravenhoek zijn speciale vogeleilanden aangelegd. Daar broeden onder meer visdieven, kokmeeuwen en enkele geoorde futen.

In de inlaag Vlietepolder liggen uitgestrekte rietvelden, waarin hier en daar veenmos groeit, dat drijftillen vormt. Veenmos is erg bijzonder voor Zeeland. Meestal zijn de moerassige gebieden hier te brak voor veenmos.

In de inlaag Keihoogte liggen lage duintjes, een overblijfsel uit de tijd dat het getij en zandverstuivingen hier vrij spel hadden. Daar groeit de zeldzame blauwe zeedistel.

In de inlaag Oesterput is schor ontstaan. En, je kunt hier de restanten van een historisch landbouwhaventje zien.

De inlaag Hoofdplaat is kalkrijk, door de vele schelpen in de voormalige zeebodem. Daardoor groeien er bijzondere planten zoals zilt torkruid, zilte rus en zilte zegge, maar ook groenknolorchis, vleeskleurige orchis en kleinbloemige salie.

Adres:
Langs de Oost- en


Contact:
Email: info@hetzeeuwselandschap.nl
Telefoonnummer: 0113-569110
Website: http://www.hetzeeuwselandschap.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a