Fort den Haak Vrouwenpolder

Printen

Fort den Haak is een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. Het fort dateert ooorspronkelijk dus uit de 80-jarige oorlog (1568 – 1648).

In het gebied zijn zoute en zoete gedeelten. Op de zoute delen zijn zoutminnende planten als heen en zeegroene zegge aanwezig. Daarnaast staat het gebied bekend om zijn orchideeën, driedistel en zeldzame paddenstoelen als plompe champignon; bijzonder zijn de kleine stukjes met veenmos.

Er is een kleine kokmeeuwkolonie en in de meidoorns en vlieren broeden nachtegaal, roodborsttapuit en grasmus. Ook zomertortel komt hier nog voor.

Adres:
Vrouwenpolderseweg


Contact:
Email: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer:
Website: http://www.boswachtersaanzee.wordpress.com
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a