Eendenkooi Sint Philipsland

Printen

De Eendenkooi op Sint Philipsland ligt bij de Oosterschelde, op de overblijfselen van een oude kreek. Vroeger werden hier wilde eenden gevangen voor de consumptie. Inmiddels is het een oase van rust en natuur. De ‘kooi’ is een terrein dat bestaat uit een waterplas met vier uitlopers eraan – de vangpijpen – omgeven door bos. De kooiker en het kooikerhondje houden hier een eeuwenoud ambacht in stand, al zijn ze nu vooral natuurbeheerder. Ze vangen alleen nog eenden om ze te kunnen ringen.

Naast wilde eenden, bivakkeren er eenden als Wintertaling, Smient, Pijlstaart, Krakeend en Slobeend. Ook de ijsvogel weet de plas te vinden, om er op vis te jagen. De rustige omgeving is een ideale broedplaats voor vogels zoals de groene en grote bonte specht, heggenmus, staartmees, wielewaal, ransuil, dodaars en kuifeend. Er komen meer dan honderdvijftig soorten planten voor. Bijzondere soorten zijn onder andere bijenorchis, aardaker, doffe ereprijs en vogelmelk. Rond de kooiplas leven vele soorten libellen. Enkele markante soorten zijn de paardenbijter, winterjuffer, houtpantserjuffer en de platbuiklibel.

Rust is er cruciaal. Daarom kun je dit kwetsbare gebied maar een paar keer per jaar bezoeken. Er is een klein bezoekerscentrum, dat op afspraak geopend is.

Adres:
Noordweg 49


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://www.hetzeeuwselandschap.nl
Openingstijden:
Uitsluitend op afspraak te bezichtigen. Het kleine bezoekerscentrum is geopend als de beheerster aanwezig is.
Prijs:
n/a