Eben Haëzerkerk in Vlissingen

Printen

Kerkdiensten zijn op zondag, 2 maal één in de morgen om 09.30 uur en in de middag om 15.00 of om 16.30 uur.

 Geschiedenis van het kerkgebouw:
Op 21 augustus 1898 werd de Christelijk Gereformeerde Kerk in Vlissingen geïnstitueerd als zelfstandige gemeente. Men kerkte in een kerkgebouw aan de Coosje Buskensstraat maar de gemeente groeide voorspoedig en al vlug was er de noodzaak om een groter kerkgebouw te hebben. Daarvoor werd van de N.V. Koninklijke Maatschappij de Schelde een stuk grond gekocht aan de Kasteelstraat, hoek Lammensstraat voor f 2464,-. Op 9 augustus 1910 werd hier de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw dat de naam kreeg: “Eben Haëzer”. Enkele maanden later (15 december 1910) werd de kerk in gebruik genomen die ontworpen was door architect P.S. Dijkstra. Vooral na de Tweede Wereldoorlog was er veel schade aan het kerkgebouw. Daarbij kwam dat in de oorlogsjaren weinig aan onderhoud was gedaan. De reparaties werden in zeer korte tijd uitgevoerd en zodoende kon op hemelvaartsdag, 18 mei 1945, weer in eigen kerk diensten konden worden gehouden.

 Bron tekst en foto: http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_vlissingen_ebenhaezerkerk.htm

Adres:
Kasteelstraat 109


Contact:
Email: n/a
Telefoonnummer: n/a
Website: n/a
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a