Dorpskerk in Biggekerke

Printen

De midden op de ring staande kerk van Biggekerke is een van de weinige complete oude dorpskerken op Walcheren. Het koor, dat evenals de toren oorspronkelijk uit de 14eeeuw stamt, is namelijk behouden gebleven tijdens de guerrillaoorlog die geuzen en Spaanse troepen hier uitvochten in de periode 1572-1574, toen Middelburg werd belegerd. De meeste kerken lagen na afloop van de vijandelijkheden in puin. De strijdende partijen vernielden meestal het dak zodat er geen schuil meer onder kon worden gezocht.
Van de meeste op Walcheren is het koor vervolgens gesloopt. Daarbij speelde een rol dat men in de gereformeerde kerkbeleving een koor niet meer nodig vond. Immers stond de woordverkondiging centraal (sola scriptura).
De toren is in 2002 opgeknapt en de leien van het kerkendak zijn in 2002 grotendeels vervangen. De galmgaten in de toren vertonen gelijkenis met die in de toren van Meliskerke. De PKN-gemeente van Biggekerke is sinds 1998 gecombineerd met die van Meliskerke. Bovendien bestaan er nauwe banden met de gemeente van Zoutelande.

Kerkdienst
Iedere zondag 10.00 uur wisselend in Biggekerke en Meliskerke.

Adres:
Kerkplein 25


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://home.hccnet.nl/pverhage.1/sow/
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a