Dijkwater

Printen

Natuur in overvloed in het natuurreservaat Dijkwater. Natuur en overblijfselen uit het waterverleden.
Hier treft u dijkverzwaringen uit vroegere tijden en kreekloopjes uit de tijd voor de ramp aan.

Dijkwater was tot 1953 een belangrijk water. Het had vier haventjes waaruit landbouwproducten naar de grotere steden werden afgevoerd. Na de watersnoodramp werd van het stroomgebied de goede grond ingepolderd en de slechte grond werd natuur. Slecht is betrekkelijk want de natuur hier is zeker rijk te noemen. Bos, riet, open brak water met een eiland, oude dijken en kalkrijke graslanden maken Dijkwater uniek.

De Harlekijn, één van de zeldzamere planten in Nederland, groeit hier in duizenden tegelijk maar Ook de moeraswesporchis, de riet- en bijenorchis en zeegroene zegge treft u in flinke aantallen aan. Op het eilandje in het water broeden grauwe ganzen en eenden. In het ondiepe water zoeken de lepelaar, de zilverreigers en de uit gevangenschap ontsnapte flamingo’s naar voedsel.

Roofvogels zoals de arend, tal van ganzen en zelfs reeën behoren hier ook tot het natuurbeeld.
Door Dijkwater loopt een mooie wandelroute van 4.5 kilometer en in het gebied staan zogenaamde gluurmuren, bedoeld om de vogels te bespieden zonder de rust te verstoren.

Er worden ook met regelmaat excursies verzorgd in dit gebied. Programma en aanmelden via de VVV.

Aan de zuidkant van Dijkwater ten noorden van Sirjansland vind u bloemdijken van formaat. In het voorjaar is dit één kleurenpracht. Grenzend aan het dorpje Sirjansland ligt een groep bosjes met een vleermuiskelder en een kikkerpoel. Het bosje is aangelegd achter de plaats waar in 1953 de dijkdoorbraak was.

Soort natuur: Bloemen, insecten, vogels

Adres:
Weg door


Contact:
Email: n/a
Telefoonnummer: n/a
Website: n/a
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a