De Poel

Printen

De Poel bestaat uit het Ganzengebied (veelal grasland) en het Heggengebied (dijken). De bloeiende meidoorns zorgen in het voorjaar voor een witte bloemenzee. De doornige struiken dienden vroeger samen met de braam als natuurlijke veekering. Natuurmonumenten behoudt en herstelt de heggen. Want ze horen bij het landschap en zorgen voor beschutting en voedsel. Talloze vogels eten tot diep in de winter rode meidoornbessen. In het voorjaar broeden tuinfluiter, kneu, spotvogel en heggenmus in deze struiken.

De Poel leent zich uitstekend voor een wandel- of fietstocht. Tijdens de wandelroute heb je prachtige uitkijkjes op de natuur en het dorpje Nisse. Lees meer bij Natuurmonumenten.

In het grasland van het Ganzengebied broeden grutto, kievit, tureluur en scholekster. In de toekomst wil Natuurmonumenten hier een hoger waterpeil. Zo zijn de omstandigheden voor weidevogels nog beter. En dat is hard nodig. Want de weidevogels zijn de afgelopen jaren in aantal afgenomen.

Adres:
Valdijk


Contact:
Email: n/a
Telefoonnummer: n/a
Website: n/a
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a