De Plate

Printen

Ten zuiden van Oostburg ligt de Plate, een oude zandopwas in de Nieuwe Passageulepolder. Er liggen uitgestrekte weilanden welke plaatselijk erg drassig zijn met veel greppels en waterputten. Het verhaal gaat dat er tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog een aantal bomen in dit gebied zijn neergekomen. De bomtrechters zijn nu nog herkenbaar aan de verschillende putten in het gebied.

In het voorjaar buitelt de kievit en roept de grutto. Wilde eend, bergeend, krakeend en slobeend dobberen op het water en de torenvalk struint het gebied af op zoek naar muizen of iets anders eetbaars. In de nazomer en wintermaanden is het gebied vooral in trek bij grote aantallen ganzen.

Adres:
Verkorting


Contact:
Email: zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0115 – 482806
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a