Canisvliet

Printen

De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als Snoek, Karper en Brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. In de rietkragen broeden rietzangers, rietgors en bruine kiekendief. Op de weiden broeden weidevogels, zoals de grutto en zomertaling. Hier overwinteren vele soorten ganzen.
Mooi en bijzonder is het kruipend moerasscherm, een in Nederland heel zeldzaam familielid van de selderij, die in de graslanden voorkomt. Een groot deel van het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk.

Vanwege de bijzondere plantengroei is Canisvliet aangewezen als Natura-2000 gebied.

Adres:
Vissersverkorting


Contact:
Email: a.pattipeilohij@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0115 – 482806
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a