Caisson Oostwatering

Printen

Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden.

De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, blauwborst, rietgors en rietzanger. Ook de bruine kiekendief broedt er met enkele paren. Soms zijn er tureluurs, kluten en bergeenden. Het gebiedje wordt omzoomd met vlier, braam en meidoorn. In de daarnaast gelegen inlaag zijn vijftig jaar na afsluiting van het Veerse Gat nog steeds zoutminnende planten te vinden, zoals melkkruid, zeerus en zulte.

Adres:
Polredijk


Contact:
Email: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer:
Website: http://www.boswachtersaanzee.wordpress.com
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a