Boschkreek

Printen

De Boschkreek is een oude kreekrestant gelegen in de Beooste- Blij- Benoordenpolder tussen Zaamslagveer en Axel. Vanaf de Oude Zeedijk zie je de kreekrest liggen die als een hoefijzer door de polder loopt. Een eindje verderop langs de zeedijk kun je de Boschkreek dus nog een keer tegenkomen. Het gebied rondom de kreek is recent omgevormd van agrarisch naar natuur. De weilanden vormen broedplaats voor bijvoorbeeld kievit, graspieper en gele kwikstaart. Meer langs de kreekranden zoeken watersnip, witgatje of tureluur hun voedsel terwijl op het open water vooral wilde eend, kuifeend, meerkoet en fuut te zien zijn.

Halverwege tussen de twee kreekarmen in vind je langs de Oude Zeedijk een picknickplaats.

Adres:
Oude


Contact:
Email: p.maas@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0115 - 482806
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a