Bevrijdingsmuseum Zeeland

Printen

Leren van toen voor een vreedzame toekomst
Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt u mee door de bewogen jaren van de provincie Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rode draad in dit verhaal is de ‘Slag om de Schelde’. De hevige strijd in het najaar van 1944 tussen de geallieerde en Duitse troepen om de heerschappij over de Westerschelde, de belangrijke vaarweg naar de toen reeds bevrijde haven van Antwerpen. Een vaak vergeten strijd, maar van doorslaggevende betekenis voor de latere bevrijding van West-Europa.

U maakt een reis door de geschiedenis. Van de opkomst van het fascisme en het nazisme, tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Van binnenvallende Duitse troepen, tot de Jodenvervolging, het verzet en de bevrijding. U lees persoonlijke verhalen en ontdekt stille getuigen van de oorlog op Zeeuwse bodem. U treft ze aan in de zalen van het museum maar ook daarbuiten, in het Bevrijdingspark Zeeland dat het museum omringt.

Tijdens uw rondgang ziet u wat oorlogsgeweld teweegbrengt, zowel onder soldaten als onder de burgerbevolking. Hun ellende, pijn, angst en verdriet zijn nog altijd invoelbaar, bij het zien van de vele foto’s en bij het lezen en beluisteren van hun getuigenissen. U maakt ook kennis met de oorlogservaringen van de zeelieden van de koopvaardij en van de Nederlandse troepen, die na de Tweede Wereldoorlog werden uitgezonden naar Nederlands-Indië.

De gebundelde verhalen vormen samen het fundament van Bevrijdingsmuseum Zeeland. Een plek om bij stil te staan. Om te leren van het verleden voor een vreedzame toekomst. Want de lessen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd actueel. Daarom biedt ons museum ook ruimte aan de Roosevelt Experience, gebaseerd op de Vier Vrijheden die deze Amerikaanse president in 1941 formuleerde. Ze sluiten aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Bevrijdingsmuseum Zeeland staat hiermee symbool voor de wetenschap dat vrijheid nooit iets vanzelfsprekends is.

Adres:
Coudorp 41


Contact:
Email: info@bmzeeland.nl
Telefoonnummer: 0113-671475
Website: http://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
€12.00 – €0.00