Baarzandsche Kreek

Printen

De Baarzandsche Kreek wordt gevormd door laag gelegen, drassige oeverlanden grenzend aan open water (het restant van de eigenlijke kreek). In enkele hoger gelegen graslanden zijn op oude perceelsgrenzen meidoornheggen aanwezig.

De vegetatie toont op een enkele plek een nog enigszins brak milieu, maar de meeste moerasplanten duiden echter op een geheel zoet milieu. Er broeden hier veel weidevogels en in het voor- en najaar verblijven hier tientallen tot honderden grauwe ganzen, kolganzen en smienten, en grote groepen steltlopers. Het natuurgebied is niet vrij toegankelijk, maar het gebied is goed te overzien vanaf de Rijksweg N58 en, in minder mate, vanaf de Schoondijkse weg en de Kruisdijkweg.

Adres:
Ten zuiden van


Contact:
Email: n/a
Telefoonnummer: n/a
Website: n/a
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a