Zilveren Schor

Printen

Het “Zilveren schor” en aansluitend gebied zijn ten zuidoosten van Veere gelegen voormalige schorren aan de westrand van het Veerse Meer. Na afsluiting van het Veerse Gat in 1961 zijn ze drooggevallen en bebost op de toentertijd gebruikelijke wijze: rechttoe-rechtaan.

Naast de bossen met bomen als populieren, abelen, eiken en beuken, zijn er snippers kreekresten met riet- en ruigteopslag en ligweiden. Een gedeelte is in gebruik als scoutingcentrum en voor watersportactiviteiten.

In de bossen komen reeën voor en in de aangrenzende polders zijn hazen een normale verschijning. In de bossen zijn spechten en typische bosvogels als tuinfluiter, zwartkop, merel en zanglijster, tjiftjaf en koolmees talrijk. Opvallend is het (nog) voorkomen van de wielewaal in het zuidelijk gelegen populierenbos. De laatste jaren zijn ook de buizerd en de havik succesvolle broedvogels. In het struweel direct aan het Veerse Meer zijn ‘s zomers bosrietzanger, grasmus en kleine karekiet en in de winter rietgorzen en baardmannetjes aanwezig. Hier huist ook de bruine kiekendief.

Adres:
Kanaalweg Oostzijde/Verlengde weg naar Kleverskerke naar Veere/


Contact:
Email: k.leeftink@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer:
Website: http://www.boswachtersaanzee.wordpress.com
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a