Oude Veerseweg

Printen

De Oude Veerseweg is een prachtig weidevogelgebied met bijzondere planten. Het ligt langs het Kanaal door Walcheren, tussen Middelburg en Veere. Het is hollebollig, nat, en hier en daar zout. Vroeger werd hier gemoerneerd: men haalde het veen onder de klei weg om er zout uit te winnen. De dijk wordt begraasd door een schaapskudde.

De sloot langs het kanaal wordt overbrugd door een heule: een gemetselde overbrugging van een sloot of watergang. Met de komst van betonnen duikers zijn de onderhoudsgevoelige heulen in onbruik geraakt en zijn ze vrijwel overal verdwenen.

Het hele gebied is het domein van de weidevogels en overwinterende ganzen. Om die rust te gunnen mag je er niet in. Maar, het vroegere jaagpad dat langs het kanaal ligt is nu een 4 km lang wandelpad en hier kun je het gebied echt beleven.
 

Adres:
Oude


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://www.hetzeeuwselandschap.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a