Naterstreek

Printen

Tussen het dorpje Zonnemaire en de Grevelingen, een beetje verstopt omdat hij lager ligt dan het land, schuilt de Naterkreek. Deze kreek is een restant van een kreek die ontstaan is tijdens een dijkdoorbraak.

De kreek was in een eerder stadium veel groter maar de polders rondom zijn ingedijkt en daardoor is hij aanmerkelijk gedempt.
Aanvankelijk was de kreek zout maar sinds het afsluiten van de Grevelingen worden water en omliggende gronden almaar zoeter. Slechts hier en daar groeit nog een enkel zoutplantje.

Dit kleine natuurgebied is wel degelijk erg belangrijk voor diverse vogels. Het hele jaar door is het hier erg vogelrijk. In het voorjaar en de zomer ziet u hier de lepelaars, bruine kiekendieven, ganzen en eenden. Ook de kluten, scholeksters en de kleine zilverreigers zoeken naar voedsel in het ondiepe water.

Staatsbosbeheer laat de natuur haar gang gaan. De kreek zal langzaam verlanden waardoor de vegetatie en de vogelbevolking de komende jaren zullen veranderen.
Het gebied is niet te doorkruisen maar wel goed te bekijken vanaf de Grevelingendijk of de Binnendijk die deze plaats doorsnijdt.Soort natuur: Vogels

Adres:
Binnendijk


Contact:
Email: n/a
Telefoonnummer: n/a
Website: n/a
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a