Meester van der Heijden Groeve

Printen

De Meester van der Heijden Groeve is een aardkundig monument. Er worden fossielen gevonden die dateren uit het Plioceen, zo'n 3 miljoen jaar oud! Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele duizenden jaren geleden. Opvallend is de rode verkleuring van de zandlagen veroorzaakt door verroeste ijzerdeeltjes. Een bezoek aan de groeve is dan ook zeker de moeite waard!

Vanaf de Kerkdreef is het gebied dagelijks te bezoeken, van april tot en met oktober. Via een plankier met zitbankjes en informatiepanelen kan het bijzondere gebied prima beleefd worden. Ook is er een zandbak waarin de kleintjes naar echte fossielen kunnen zoeken en er is een waterpomp.

Adres:
Kerkpad 2


Contact:
Email: A.pattipeilohij@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 0115 - 482806
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
De Groeve is dagelijks geopend in de periode van 1 april tot en met 31 oktober.
Prijs:
n/a