Mariakerk

Printen

De Mariakerk in Nisse ligt in het centrum van het dorp. In de 12e eeuw heeft waarschijnlijk op de huidige plaats van de Mariakerk al een klein kerkje gestaan, zo blijkt uit een oude oorkonde van Bouwijn II, bisschop van Utrecht van 1178 – 1196. Hierin wordt de parochie genoemd.

De bouw van de huidige kerk werd grotendeels in de 15e eeuw gebouwd en verving een de oudere kerk, die in 1425 om onbekende redenen werd afgebroken. Toen is start van de huidige kerk begonnen en heeft bijna 100 jaar geduurd. De gotische kerk is een bakstenen gebouw in de vorm van een kruiskerk,.Algemeen wordt aangenomen dat de toenmalige ambachtsheer, Hendrik II van Borselen, Heer van Veere en Sandenburg, de opdrachtgever is van de uitbreiding van de kerk met het koor. Het transept werd in de eerste helft van de 16e eeuw toegevoegd. Daarna zijn er nog twee grote restauraties geweest, éen in de jaren 1920 – 1921, waarbij muurschilderingen aangetroffen zijn en de andere In 2011-2013.

Tegenwoordig worden er In de kerk om de zondag diensten gehouden.en kun je de kerk bezichtigen.

Adres:
Dorpsplein 49


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: https://www.mariakerk-nisse.nl/
Openingstijden:
Elke zondag om de twee weken om 10.00 uur wordt er een kerkdiens gehouden. Bekijk hier de exacte data.
Prijs:
n/a