Kreken en bos Westkapelle

Printen

De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn ontstaan als een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa's door het gat in de dijk. Daardoor ontstond diepe geulen, die nu de kreken vormen. Langs de kreken is bos aangelegd. U kunt er heerlijk wandelen en hier en daar fietsen.

Het bos bij Westkapelle is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw aangeplant. Nieuwe stukken natuur in de omgeving (Pauluswegeling en Boudewijnskerke) zijn van recentere datum. In het bos zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. Voor het vissen in de Westkapelse kreek heb je een vergunning nodig.

In de wat oudere gedeelten van het bos kun je merel, zanglijster, grote bonte specht en vink tegen komen. Met heel veel geluk kun je misschien de ransuil te zien krijgen. In de jongere stukken van het bos broeden onder meer grasmus, braamsluiper, fitis en tjiftjaf. Ook de zomertortel en spotvogel komen ervoor. De nog lage ruigten in het bos bij Boudewijnskerke herbergen in de zomer putter, kneut en bosrietzanger. In het najaar vormt het grote aanbod aan bessen voor veel kramsvogels, koperwieken en spreeuwen.

Adres:
Schoutweg


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://www.staatsbosbeheer.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a