Kerk – Sint Anna ter Muiden

Printen

Historie

De zware vierkante torenstomp torent nog steeds boven de huizen van Sint Anna ter Muiden uit. Het is een overblijfsel van een 14de eeuws gotische kruiskerk. Aan de sporen in de vier zijmuren kan men afleiden dat de toren was ingebouwd tussen het koor, het schip van de kerk en twee dwarsbeuken. De oude toren kan langs een wenteltrap worden beklommen. De hoogte toont aan hoe imposant het gebouw vroeger geweest moet zijn. Het kerkje heeft twee traveeën en een kleine consistorie.

In de Tachtigjarige Oorlog werd het kerkgebouw verwoest. In 1653 werd het huidige Nederlands Hervormde kerkje aan de zuidzijde tegen de stompe toren aangebouwd. In 1675 sloeg de bliksem in het klokhuis. Hierbij werden diverse gebrandschilderde ramen verbrijzeld en werd een groot deel van het interieur verwoest. Het interieur van het kerkje is grotendeels 17de eeuws. De kerk heeft een orgel uit 1872.

De kerk diende ooit als uitkijktoren (gebouwd in de veertiende eeuw). Het marktplein van St. Anna ter Muiden staat in zijn geheel op de monumentenlijst.

De kerk is eigendom van de Stichting BOEi. 

BOEi heeft voor het behoud van de kerk reeds € 100.000 gereserveerd uit middelen van de BankGiro Loterij. Met aanvullende steun van fondsen en overheden hoopt BOEi in 2014 met de restauratie te kunnen starten en vervolgens zal een nieuwe, passende functie gerealiseerd worden zodat de kerk tot in lengte van jaren behouden kan blijven.

Adres:
Nederherenweg 1


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://www.sintannatermuiden.nl/
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a