De Blikken

Printen

Vanuit de lucht bezien is natuurgebied de Blikken, vlakbij Oostburg in Zeeuws Vlaanderen,  een complex van watertjes. Dit gebied werd in de Tachtigjarige Oorlog bewust onder water gezet om de vijand op afstand te houden. Door eb en vloed ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken.

Het vele water trekt 's winters veel eenden en ganzen aan. Smienten en kolganzen grazen op de oevers. Langs de slikoevers scharrelen kleine steltlopertjes hun kostje bij elkaar. In het voorjaar broeden hier weidevogels als kievit en grutto. Op de centraal gelegen eilandjes broeden honderden kokmeeuwen en tientallen geoorde futen en kluten.

Vanaf de Ringdijk kun je De Blikken goed overzien. Er is ook een vogelobservatiehut. Parkeer onderaan de Ringdijk en van daaruit kun je tussen grondwallen en meidoornhagen naar de hut lopen.

Adres:
Ringdijk


Contact:
Email:
Telefoonnummer:
Website: http://www.hetzeeuwselandschap.nl
Openingstijden:
n/a
Prijs:
n/a